Doorstart na faillissement

Een geruisloze doorstart na faillissement is de doelstelling van Salvatie. Het succes van uw doorstart hangt af van een goede voorbereiding. Een goede communicatie met de curator is essentieel om de doorstart mogelijk te maken. Tevens dient de financiering op orde te zijn. Bij voorkeur worden wij ingeschakeld voor dat het faillissement een feit is. We spreken over een geregisseerd faillissement waardoor de doorstart soepeler verloopt. Anderzijds kan het geregisseerd faillissement ook worden ingezet om op een correcte wijze de bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

Uw doorstart faillissement mogelijk maken?

Heeft u behoefte aan ondersteuning door Salvatie? Bel 010 – 210 38 33 of mail.

1e StapPlan van aanpakCuratorFinancieringVoordelen

Doorstart na faillissementNeem contact op

U neemt contact op met Salvatie en wij luisteren naar uw verhaal tijdens een persoonlijk gesprek. Vervolgens is het aan u om te kiezen voor een samenwerking met Salvatie.

Doorstart a.h.v. stappenplan

Elk doorstart na een faillissement is anders, dat geldt ook voor de benodigde aanpak. Een maatwerk stappenplan geeft inzicht in de te nemen stappen. Dit stappenplan wordt uitgewerkt door onze juristen en financieel specialisten.

Belangrijkste onderdelen zijn

 • Inzicht krijgen in de opgebouwde schulden en crediteuren
 • Inzicht krijgen in uw aansprakelijkheid als directeur( en eigenaar)
 • Mogelijkheden inschatten voor een akkoord met curator
 • Mogelijkheden inschatten om betalingsafspraken te maken met strategische leveranciers
 • Mogelijkheden inschatten om betalingsafspraken te maken met de financiers

Blijkt dat een doorstart niet haalbaar is, dan zullen de juristen en financieel specialisten dit snel duidelijk maken.

Afspraken met curator t.b.v. doorstart

De curator treedt op namens alle gedupeerden en is zelf ook een crediteur met een aanspraak op de boedelopbrengst. Wilt u de inventaris overnemen, dan dienen hier afspraken over gemaakt te worden. Ook de wijze van betaling dient duidelijk te zijn, wat het belang van financiering vergroot. Ook de curator heeft een belang bij een vlotte doorstart in het geval van een sterfhuisconstructie of technisch faillissement.

Financiering van doorstart

Crowdfunding

Banken staan niet te trappelen om uw doorstart te financieren. Toch zijn er meer mogelijkheden in de vorm van Crowdfunding. Kunt u zelf ook een financiële bedrage leveren, dan vergroot dit de mogelijkheden van externe financiering. Salvatie helpt u bij het aanvragen van de financiering door de juridische en financiële onderbouwing van het ondernemingsplan.

Factoring

Het bevoorschotten van uw facturen wordt factoring genoemd. Een bedrijf wat een doorstart maakt is gemakkelijker te financiering, dan in de periode voor het faillissement. De bekende lijken zijn achtergebleven in het faillissement. De doorstart na faillissement geeft ook externe financierders meer vertrouwen.

Begeleiding

Het financieren van bedrijven met begeleiding door Salvatie heeft de voorkeur. Zo is de financierder gegarandeerd van een professionele opvolging. In het eerste half jaar na de doorstart zijn er maandelijkse gesprekken. Als de onderneming weer op ‘stoom’ is, wordt dit afgebouwd naar driemaandelijkse gesprekken.

Voordeel doorstart na faillissement

Een doorstart heeft voor u meerdere voordelen:

 • De schulden blijven achter in het faillissement
 • U neemt alleen de gezonde bedrijfsonderdelen over
 • Vanaf 1e dag kunt u winst maken
 • U neemt alleen ‘geschikte’ medewerkers over
 • U kunt vanaf de 1e dag op de kosten letten (Salvatie helpt u hierbij)
 • Voordelige overname inventaris, voorraden, klantenbestand en bedrijfsnaam van curtor

Uw doorstart na faillissement laat u weer met plezier ondernemen.