Faillissement voorkomen

Een dreigend faillissement voorkomen doe je door reductie van kosten eventueel met surseance van betaling. Het voorkomen van je faillissement doe je gespecialiseerde juridische en financiële ondersteuning in te schakelen. Bij Salvatie hebben ruime ervaring om je door deze woelige periode heen te leiden. Met een schuldeisers akkoord werken we aan je succesvolle surseance.

Faillissement voorkomen? Bel 010 – 210 38 33 of mail.

1e StapPlan van aanpakPrivéSchuldreductie

Faillissement voorkomen door o.a. schuldeisers akkoordNeem contact op

Je neemt contact op met Salvatie en wij luisteren naar jouw verhaal tijdens een persoonlijk gesprek. Vervolgens is het aan jou om te kiezen voor een samenwerking met Salvatie.

Oorzaak

Om een faillissement te voorkomen, uitstel van betaling te krijgen is inzicht nodig. We gaan op zoek naar de oorsprong van het dreigend faillissement. Door ‘pijnlijke’ vragen te stellen wordt veel duidelijk. Het gaat erom dat je zo duidelijk en volledig mogelijk antwoord geeft op de vragen. We zijn er tenslotte om jou te helpen, maar met halve informatie lukt dit niet.

Stappenplan

Elke onderneming is anders, dat geldt ook voor de benodigde aanpak. Een maatwerk stappenplan geeft inzicht in de te nemen stappen. Dit stappenplan wordt uitgewerkt door onze juristen en financieel specialisten.

Belangrijkste stappen zijn

  • Inzicht krijgen in de inkomsten, uitgaven en financiële positie van jouw onderneming
  • Inzicht krijgen in jouw aansprakelijkheid als directeur( en eigenaar)
  • Mogelijkheden inschatten voor een crediteurenakkoord (schuldeisers akkoord)
  • Mogelijkheden inschatten om betalingsafspraken te maken met de belastingdienst
  • Mogelijkheden inschatten om betalingsafspraken te maken met de bank

Succes

Op basis van alle aangereikte informatie kunnen we een plan van aanpak uitwerken. Dit wordt de marsroute om je onderneming uit het moeras te trekken. Het is ook je veerkracht om je schouders onder de zaak te kunnen zetten. Onze specialisten begeleiden je hierbij. Ook nadat alles weer op de rails staat kun je ons blijven inschakelen als klankbord.

Constateren onze juristen en financieel specialisten dat een faillissement onvermijdbaar is, dan wordt dit vroegtijdig gemeld.

Schaamte

Veel ondernemers die in problemen komen zoeken te laat naar een oplossing. Schaamte en angst voor kritiek van de omgeving is vaak het grootste obstakel. Je moet eerst voor jezelf hebben bepaald dat het zo niet verder kan. Als je niet oppast ga je het ene gat met het andere vullen. De put wordt uiteindelijk alleen maar groter en een faillissement wordt onafwendbaar. Wacht niet te lang en raadpleeg ons.

Partner

Om het faillissement af te wenden moeten er kosten worden gereduceerd. Dit is vaak niet alleen zakelijk, maar heeft ook invloed op je privé inkomsten. Je brengt minder geld mee naar huis en dit moet worden uitgelegd aan je partner. Doe je dat niet graag zelf, dan kunnen wij onderbouwd uitleggen aan je partner.

Toekomst

Aan je partner kunnen we uitleggen welke stappen we gaan nemen. Hiermee kweken we begrip bij jouw thuisfront en kan je partner achter je gaan staan. Is dit niet zo, dan loopt je relatie een deuk op. De vraag is of je partner dan de ware is…

Schuldreductie

Schuldreductie of schuldsanering is alleen realiseerbaar in overeenstemming met crediteuren, de belastingdienst en de bank. Wanneer je schuldeisers akkoord gaat organiseren, is de kans groot dat je verzoek wordt geweigerd. Hierdoor is een faillissement onvermijdelijk. Onze specialisten bereiden de verzoeken aan de crediteuren grondig voor. We trachten een surseance van betaling te voorkomen, omdat hier een goedkeuring van de rechtbank voor nodig is. Tevens wordt er dan een curator aangesteld welke de touwtjes in handen neemt. Hierdoor ben je geen baas meer in jouw onderneming.

Schuldeisers

Leveranciers met een adequate debiteurenadministratie kun je niet afschepen met fabeltjes en loze beloften. De juristen van Salvatie gaan namens jou in overleg met je crediteuren. Door inzicht te verschaffen in je financiële situatie neemt de bereidwilligheid toe. Ons doel is om een finale kwijting te bereiken (79% gaat akkoord met een eerste voorstel). Met strategische leveranciers worden leveringsafspraken gemaakt voor de toekomst om levering te garanderen. In de praktijk wordt een betalingsplan opgesteld voor de resterende schulden. De afspraken worden geformaliseerd en jij hebt meer financiële ‘ademruimte’.

Belastingdienst

De belastingdienst heeft geen belang bij jouw faillissement. Betalingsafspraken met de Belastingdienst zijn te maken. Echter je dient deze na te komen. Mocht dit in de praktijk niet mogelijk zijn, dan is proactieve communicatie noodzakelijk. Te allen tijde moet de vertrouwensrelatie in stand blijven. Het komt voor dat de belastingdienst akkoord gaat met een finale kwijting. Het oude standpunt dat de fiscus 50% meer dient te krijgen dan de overige crediteuren is achterhaald. Communicatie met de Belastingdienst laat je over aan de juristen van Salvatie. Zij zijn namens jou een serieuze gesprekspartner voor de Belastingdienst.

Bank

De communicatie met de bank laat je het best over aan de juristen van Salvatie. Door de bank tijdig, correct en volledig te informeren voorkom je het opzeggen van het krediet. Juist nu is er financiële ruimte nodig voor de redding van jouw onderneming. Ook banken zijn steeds gevoeliger voor het afkopen van schulden. In ruim 40% van de finale kwijtingsvoorstellen gaat de bank akkoord. Hier gaan stevige onderhandelingen aan vooraf. Uiteraard dienen ook hier de afspraken te worden nagekomen.

Doorstart

Als een surseance of uitstel van betaling niet helpen kan een faillissement onafwendbaar zijn. Zelfs als een faillissement niet is te voorkomen kunnen onze specialisten een doorstart voorbereiden. We willen een faillissement voorkomen, maar soms is het onmogelijk. Bij een faillissement moeten we Paulianeus handelen vermijden.