Faillissement voorkomen

Een dreigend faillissement voorkomen doet u door reductie van kosten eventueel met surseance van betaling. Uw faillissement voorkomen doet u met gespecialiseerde juridische en financiële ondersteuning van Salavatie.

Heeft u behoefte aan ondersteuning door Salvatie? Bel 010 – 210 38 33 of mail.

1e StapPlan van aanpakSchuldreductie
Faillissement voorkomenNeem contact op

U neemt contact op met Salvatie en wij luisteren naar uw verhaal tijdens een persoonlijk gesprek. Vervolgens is het aan u om te kiezen voor een samenwerking met Salvatie.

Faillissement voorkomen a.h.v. stappenplan

Elke onderneming is anders, dat geldt ook voor de benodigde aanpak. Een maatwerk stappenplan geeft inzicht in de te nemen stappen. Dit stappenplan wordt uitgewerkt door onze juristen en financieel specialisten.

Belangrijkste stappen zijn

  • Inzicht krijgen in de inkomsten, uitgaven en financiële positie van uw onderneming
  • Inzicht krijgen in uw aansprakelijkheid als directeur( en eigenaar)
  • Mogelijkheden inschatten voor een crediteurenakkoord
  • Mogelijkheden inschatten om betalingsafspraken te maken met de belastingdienst
  • Mogelijkheden inschatten om betalingsafspraken te maken met de bank

Constateren onze juristen en financieel specialisten dat een faillissement onvermijdbaar is, dan wordt dit vroegtijdig gemeld. De haalbaarheid van een geregisseerd faillissement of geruisloze doorstart wordt tevens bestudeerd.

Faillissement voorkomen door schuldreductie

Schuldreductie of schuldsanering is alleen realiseerbaar in overeenstemming met crediteuren, de belastingdienst en de bank. Wanneer u dit zelf gaat organiseren, is de kans groot dat uw verzoek wordt geweigerd. Hierdoor is een faillissement onvermijdelijk. De juristen en financieel specialisten hebben ervaring en bereiden de verzoeken aan de crediteuren grondig voor. We trachten een surseance van betaling te voorkomen omdat hier een goedkeuring van de rechtbank voor nodig is. Tevens wordt er dan een curator aangesteld welke de touwtjes in handen neemt. Hierdoor bent u geen baas meer in uw eigen onderneming.

Algemene en strategische crediteuren

Leveranciers met een adequate debiteurenadministratie kunt u niet afschepen met fabeltjes en loze beloften. De juristen van Salvatie gaan namens u in overleg met uw crediteuren. Door inzicht te verschaffen in uw financiële situatie neemt de bereidwilligheid toe. Ons doel is om een finale kwijting te bereiken (79% gaat akkoord met een eerste voorstel). Met strategische leveranciers worden leveringsafspraken gemaakt voor de toekomst om levering te garanderen. In de praktijk wordt een betalingsplan opgesteld voor de resterende schulden. De afspraken worden geformaliseerd en u heeft meer financiële ‘ademruimte’.

Belastingdienst

De belastingdienst heeft geen belang bij uw faillissement. Betalingsafspraken met de Belastingdienst zijn te maken. Echter u dient deze na te komen. Mocht dit in de praktijk niet mogelijk zijn, dan is proactieve communicatie noodzakelijk. Te allen tijde moet de vertrouwensrelatie in stand blijven. Het komt voor dat de belastingdienst akkoord gaat met een finale kwijting. Het oude standpunt dat de fiscus 50% meer dient te krijgen dan de overige crediteuren is achterhaald. Communicatie met de Belastingdienst laat u over aan de juristen van Salvatie. Zij zijn namens u een serieuze gesprekspartner voor de Belastingdienst.

Bank

De communicatie met de bank laat u het best over aan de juristen van Salvatie. Door de bank tijdig, correct en volledig te informeren voorkomt u het opzeggen van uw krediet. Juist nu heeft u de financiële ruimte nodig voor de redding van uw onderneming. Ook banken zijn steeds gevoeliger voor het afkopen van schulden. In ruim 40% van de finale kwijtingvoorstellen gaat de bank akkoord. Hier gaan stevige onderhandelingen aan vooraf. Uiteraard dienen ook hier de afspraken te worden nagekomen.

Alle genoemde elementen helpen een faillissement voorkomen.